Miksi johtaminen on niin vaikeaa?

Mikä johtajuudessa sitten on niin hankalaa? Ensinnäkin, johtajan täytyy saada ihmiset uskomaan yhteiseen visioon ja merkitykseen. Tämä on hyvin vaikeaa, ja ne, jotka tämän taitavat, pääsevät yleensä pitkälle elämässä. Juju kuitenkin piilee siinä, että tämä on vain yksi alue johtajuudessa. Täytyy myös osata johtaa muutosta ja pitää tasapainossa oleva näkökulma monilla eri osa-alueilla.

Käsitellään kuitenkin ensin johtajuuden ulkoisia haasteita. Ulkoiset haasteet ovat niitä, jotka tulevat muista ihmisistä ja tilanteista – johtajan itsensä ulkopuolelta. Onkin lähes mahdotonta kuvitella tilannetta, jossa johtaja ei joutuisi taistelemaan ulkoisten haasteiden kanssa. Esimerkkeinä näistä haasteista on rahoituksen tai muiden resurssien vähyys, henkilöstön sisäistet ongelmat, tai kilpailutilanteen yllättävä kiristyminen. Ongelmia voi tulla myös kauempaa; laajemmat talousongelmat tai poliittiset päätökset voivat vaikuttaa yritykseen ja sitä kautta johtajaan merkittävästi. Yksi johtajuuden mittari onkin se, kuinka hyvin johtaja pystyy taistelemaan jatkuvasti eteen tulevien haasteiden ja pienten ongelmien kanssa. Jos hän pystyy ratkaisemaan ongelmat ja ottamaan hyödyn irti vaikeissakin olosuhteissa rauhallisesti ja ilman suurempaa stressiä, suurinta osaa ulkoisista haasteista ei välttämättä pääse koskaan näkemään kukaan muu kuin johtaja itse. Jos taas johtaja ei käsittele ulkoisia haasteita hyvin, ei yleensä niitä käsittele kovin tehokkaasti myöskään koko organisaatio. Kun ihmiset pitävät johtajaa stressaantuneena ja epävarmana, he itse tulevat myös stressaantuneiksi ja epävarmoiksi jonka johdosta ryhmän fokus muuttuu yrityksen missiosta nykyiseen, huolestuttavaan tilanteeseen.

Entä sitten sisäiset haasteet? Siinä missä johtajuus antaa tilaisuuden näyttää meidän parhaat puolet ja sen, mihin on kykenevä, se myös tuo esille henkilökohtaiset rajoitteet. Monissa tapauksissa hyvät johtajat joutuvat ensin pääsemään ylitse heidän omista rajoitteistaan jotta he voivat seurata visiotaan ja välittää sitä eteenpäin. Pelko, itsevarmuuden puute, epävarmuus, malttamattomuus, ja vähäinen toleranssi voivat kaikki toimia muurina hyvän johtajuuden tiellä. Samaan aikaan näiden samojen ongelmien tunnistaminen ja pääseminen niiden ylitse voi muuttaa keskinkertaisen johtajan loistavaksi. Ihmisille on kuitenkin yleensä hyvin vaikeaa myöntää omia virheitään ja tunnustaa rehellisesti omaavansa persoonallisuuden piirteitä, jotka hidastavat tai estävät heidän tulemisen hyväksi johtajaksi. Yksi hyvän johtajan merkki onkin kyky tunnistaa nämä omat rajoitteet ja virheet ja tahto kehittyä näillä vaikeilla saroilla.

Have your say