Positiivista johtajuutta

Positiivista johtajuutta

energia on asennetta

 

 

 

 

Työ kuin työ on nykyisin hektistä, tempoilevaa ja ajoittain hyvin kuormittavaa mm. aikataulusta ja kustannuspaineesta johtuen. Teemme työtä matriiseissa ja usein muihin oman tiimin jäseniin ei ole suoraa direktio-oikeutta. Työkaluvalikoimasta löytyvä keino on ihmisten motivointi ja innostaminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.

Miten voisin pitää paremman otteen projekteista, asioista ja ihmisistä?

Kolme tunnistettua asiaa, jotka johtavat parempaan asenteeseen niin itsellä kuin muilla:

  1. Ennakointi ja valmistautuminen
  2. Vertaistuen aktiivinen antaminen ja saaminen
  3. Ratkaisukeskeisyys

Ennakointi ja valmistautuminen lisäävät hallinnantunnetta työssä, koska odottamattomiin käänteisiin jää enemmän energiaa. Siinä missä palaveri- tai tapaamisajan, myös valmistautumisajan voi laittaa aikaslottina kalenteriin. Erityisesti ”hetken lapsi” tarvitsee muistutusta, että hän ei aina ja joka kerta unohtuisi innostaviin sivurönsyihinsä. Huominen kun on tavallaan jo tänään ja tässä. Tulipaloja syntyy väistämättä ja niinpä yllätykset muodostuvatkin aika isoksi aikavarkaaksi monessa työssä.

Ydintekemiseen keskittymistä voi opetella. Mihin ole sitoutunut ja lupautunut? Mikä työssäni on aidosti tärkeää asiakkaalle tai tiimiläisille? Toiminko arvojen mukaisesti?

Hetken lapsille lohdutukseksi se, että he ovat toisaalta hyvin intuitiivisia ja luovia ja usein heillä syntyy  taloudellistakin voittoa erityisesti pitkällä aikatähtäimellä ja isossa kuvassa. Luovuuden ja kurin välimaastossa on tallaamaton polku; mahdollisuuksien maailma.

Miellyttämisenhalu johtaa helposti säntäilyyn. Ei uskalleta sanoa ei ja luvataan liikoja. Jämäkkyyttä pitää opetella. Jämäkkyys, johdonmukaisuus ja selkeys ovat taitoja, jotka tuovat mukanaan toisten ihmisten arvostuksen ja kunnioituksen.

Vertaistuki kollegojen kesken on tärkeää. Apua ja tukea kannattaa pyytää. Se mikä askarruttaa omaa mieltä, askarruttaa varmaan myös kollegaa. Emme ole vain organisaatiosiiloissa vaan saatamme pienistä eturistiriidoista johtuen olla alitajuisesti ja tahtomattammekin kuppikuntaisia – suosimme toisia enemmän kuin toisia. Ruohonjuuritasolla tämä meininki voi näkyä asiakkaalle asti.

Erilaisuus on rikkaus. Keskinäiset kemiamme ovat aina ja ikuisesti kovin erilaiset – kysymys on ihmisistä. Voimme oppia valtavan paljon, kun jaamme sekä uudet oivallukset että läheltä piti -tilanteet kaikkien kesken. Jokaisella on jotain ainutlaatuista osaamista jaettavanaan yhteiseksi hyväksi. Meidän pitää vain tunnistaa vahvuutemme ja osaamisemme itsessämme ja muissa. Aina emme osaa kysyä, koska emme yksinkertaisesti tiedä, että mikä se oikea kysymys on. Pieni 3 minuutin spontaani sananvaihto tiukassakin aikataulupaineessa voi helpottaa ja avata jotain asiaa. Ei dialogi ihmeitä vaadi. Lähinnä suun, silmien ja korvien avaamista.

Panostetaan avoimuuteen olemalla itse rohkeita ja avoimia.

Keskustelujen kautta huomaamme helpommin, jos jokin virhe tai hidaste kaikkien työssä toistuu usein. Näin voimme tarkastella kriittisesti myös prosessejamme ja pohtia parannuksia. Jatkuva parantaminen on parhaimmillaan luonnollista ja ketterää.

Positiivisiin laatupoikkeamiin voisi kiinnittää huomiota enemmän. Ihmisten itseluottamusta vahvistaa, että onnistumiset huomioidaan ja niistä kiitetään. Vahvalla itseluottamuksella ja yhteispelillä jaksetaan paremmin mahdollisissa vastoinkäymisissä. Jatkuva alamittaisuuden kokeminen saa ihmiset voimaan huonosti. Kannustaa voi jokainen. Jokainen tarvitsee joskus kannustusta.

Annettujen lupausten lunastaminen on kunnia-asia. Jokainen pienikin pidetty lupaus ylläpitää luottamusta. Oman roolin omaksuminen ja tontin hoitaminen parantaa myös yhteispeliä, koska tiimin tavoitehan saavutetaan yhdessä. Päämäärästä sopiminen on ykkösjuttu. Heti sen jälkeen lähdetään etenemään sovitusti. Keskinäinen luottamus lisää rohkeutta ja kannustaa vastuunottoon.

Voit aina pyrkiä vaikuttamaan asioihin, vaikka et ole se henkilö, joka tekee lopullisen päätöksen. Ratkaisukeskeisyys takaa tuloksellisen otteen projektin alusta loppuun saakka. Ratkaisukeskeisyys kehittyy yhden ainoan säännön muistamalla, joka on projektipäällikön kultainen käsky:

”Kun et voi itse päättää jostain asiasta ja olet menossa esittelemään ongelmaa tai haasteellista tilannetta seuraavalle taholle, pohdi jo ennakkoon valmiiksi myös muutamia ratkaisuehdotuksia.”

Ellei oheinen ole peräti minkä tahansa johtajuuden ehto.

Ole armollinen itsellesi. Katso eteenpäin hyvällä meiningillä, hyvällä energialla. Tavat muuttuvat hitaasti, mutta varmasti. Muutos tapahtuu asteittain. Ammattilaisena kasvu on iloinen asia. Pieni pilke silmäkulmassasi kuuluu reseptin aineksiin.

Marjo Huhtala 

Tunnista asenteen merkitys liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa ja ota käyttöösi uudet opit.


Mandare-Editor-In-Chief

Comments are closed.