Mitä kaikkea on hyvä ja positiivinen asenne?

Mitä kaikkea on hyvä ja positiivinen asenne?

Työelämässä tarvitaan ihmisiä, jotka innostuvat työn tekemisestä, oppimisesta ja yritteliäisyydestä koko elämänsä ajan. Työelämässä tarvitaan johtajia, jotka pystyvät edistämään työnteon mahdollisuuksia ja vapauttamaan ihmisissä piilevän potentiaalin.

Hyvää asennetta on sellaisenaan vaikeaa ja jopa mahdotonta määritellä kaikenkattavasti, sillä se on aina tilanne-, toimintaympäristö- ja työnantajakohtainen hyve. Tiettyjä asioita kuitenkin yhdistetään hyvään asenteeseen, ja ne ovat muun muassa seuraavanlaisia:

Aito myönteisyys ja positiivisuus

⬥ Vaikeissa ja haastavissa asioissa on aina jotain hyvää. Ne muokkaavat kykyämme asennoitua asioihin tietyllä tavalla myös tulevaisuudessa. Kaikilla asioilla on varjopuolensa, mutta niihin ei tarvitse riskienhallinnan arvioinnin jälkeen käyttää liikaa aikaa. Kannattaa ennemmin olettaa hyvää kuin huonoa, sillä myönteisyys energisoi ja innostaa muita sekä tuo tilanteeseen levollista lempeyttä.

Nöyryys

⬥ Nöyryys on tervettä itseluottamusta. Nöyrällä ihmisellä on realistinen käsitys omista kyvyistä ja taidoista sekä kykyä asettua toisen asemaan. Nöyryys ilmenee joustavuutena ja auttaa näkemään asioiden arvon.

Ratkaisukeskeisyys, ”Can do”-asenne

⬥ Hankalissa tilanteissa on uskaltauduttava epämukavuusalueelle. Se tarkoittaa, että ihminen suostuu tekemään asioita, joista ei ole sataprosenttisen varma – hän ei tiedä, osaako hoitaa homman, mutta yrittää kuitenkin. Ensimmäisessä hankalassa tilanteessa ei kannata nostaa käsiä pystyyn, vaan ihmisen tulee kyseenalaistaa myös perinteiset käytännöt. Hänellä on oltava kykyä miettiä ratkaisuja ilman rajoittavia uskomuksia.

Rima korkealla

⬥ Urheilukisoja katsoessa voi nähdä, mitä on mahdollista saavuttaa, kun hioutuneet taidot yhdistetään asenteeseen: sadasosasekunnit voitetaan ja viimeiset rutistukset saadaan itsestä irti. Rima ei tietenkään saa olla niin korkealla, että ihminen tuntee itsensä riittämättömäksi ja kelvottomaksi. Jos olet hyppäämässä korkeutta, teline ei voi olla seiväshyppykorkeudella.

Uteliaisuus

⬥ Jatkuva uteliaisuus kannustaa yhdessä oppimiseen. Jos ihminen kadottaa uteliaisuuteensa, hän lakkaa näkemästä asioita lapsen tavoin kirkkaasti ja selkeästi ja lopulta kyynistyy. Tästä syystä ei kannata lakata ihmettelemästä niitä pienempiä ja arkisempia asioita myöskään organisaatioissa. Niillä voi olla iso merkitys.

Jatkuva kehittäminen

⬥ Pitkäjänteisyys ja sitkeys ovat kehittämisen ensiaskeleet, mutta samoin toimii ”Fail fast”­ ajatus: pienet ja nopeat epäonnistumiset auttavat siirtymään uusiin kehityskohteisiin. Jatkuva kehittäminen edellyttää ennakkoluulottomuutta uusien teknologiaratkaisujen suhteen ja epävarmuuden sietämistä. Sitä on myös jo tehtyjen asioiden klousaaminen: missä pitää seuraavaksi oppia ja mitä pitää oppia.

Ammattitaitoisuus

⬥ Työorientoituneessa kulttuurissa ihmiset ovat ystävällisiä ja auttavaisia, hyvän tunnelman voi usein jo aistia. Koko porukka palkitaan hyvistä suorituksista. Kukaan ei optimoi oman työnsä määrää muiden saman yrityksen työntekijöiden kustannuksella.

Moraali, integriteetti

⬥ Kaiken lähtökohta on ihmisten suoraselkäisyys, rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja eheys. Moraali tarkoittaa sitä, ei aina ensimmäisenä ole neuvomassa muita, vaan elää todeksi sen, miten haluaa näyttää esimerkkiä. Moraaliin kuuluvat myös kohtuullisuus ja tyytyväisyys sekä epätäydellisyyden ja keskeneräisyyden hyväksyminen samoin kuin omien terveiden rajojen tunnistaminen.

Avoimuus

⬥ Kukaan ei päätä tehdä itsestään korvaamatonta eikä joudu suojaamaan itseään joko patt aamalla tietoa tai pitämällä sitä omassa muistissaan dokumentoimatta sitä. Sama pätee myös ihmisen omaan sisäiseen maailmaan: avoimen ihmisen ei tarvitse puolustautua, hyökkäillä muita vastaan tai kokea muita uhkana, vaan hän uskaltaa rauhassa olla oma itsensä pelkäämättä torjuntaa.

Rohkeus

⬥ Suuntaaminen kohti tuntematonta, vaikka pelottaisi. Tuntemattoman valloittaminen. Vaikeiden asioiden kohtaaminen ja usko siihen, että niille voidaan aina tehdä jotakin. Rohkeus tuo turvallisuutta erityisesti tilanteissa, joissa huolet tuntuvat kaatuvan päälle.

Kokonaiskuvan näkemisen taito

⬥ Asian ymmärtäminen isossa kuvassa – eikä laput silmillä – vaatii sekä visionäärisyyttä että maalaisjärkeä. Ihmiset kestävät jatkuvaa muutosta, koska he ymmärtävät, että se on toiminnan edellytys. He ovat valmiita oppimaan uutta, jotta kokonaiskuva laajenee. Ihmiset ovat tulevaisuusorientoituneita ja näkevät tulevaisuutensa optimistisesti.

Vaikutamme muihin ihmisiin, vaikka emme olisi siitä itsekään tietoisia.

Pohdittavaksi

  • Onko asenteellista määritellä hyvää asennetta?
  • Kenen etua tai valtaa tietynlaisen asenteen painottaminen ajaa?
  • Mitä itse lisäisit yllä olevaan listaan?
  • Miten voit kehittää edellä mainittuja asennetaitoja? Kuinka paljon tunteet ja itsensä työstäminen auttavat edellä mainittujen asioiden käsittelyssä?
  • Kannattaisiko teidän yrityksessänne pohtia arvojen lisäksi asenteita?

Opi lisää! Asenteen komponentit ja ulottuvuudet löydät Asennejohtaja-kirjasta


Mandare-Editor-In-Chief

Comments are closed.