Moraalinen karisma

Moraalinen karisma

Joulukuussa 2015 keskustelin puhelimessa Jari Sarasvuon kanssa. Hän oli matkalla Helsingin Sanomien Suomen Paras Pomo -kilpailun paneelikeskusteluun ja häneen oli kolahtanut moraalisen karisman käsite, josta kirjoitan Asennejohtaja-kirjassani.

Törmäsin moraalisen karisman käsitteeseen elokuussa 2014, kun sain kunnian päästä filosofi Esa Saarisen kutsuvieraaksi Leading minds to the future -seminaariin. Moniälytieteen professori, psykologi Howard Gardner oli Esan lisäksi toinen tilaisuuden pääpuhujista. Söimme yhdessä myös lounasta ja istuin Howardin vieressä. Puhuimme kirjoittamisen prosessista. Mikä inspiroiva päivä! Tämän kohtaamisen seuraukset näkyvät edelleen työssäni ja ajattelussani.

Kuin tilauksesta, keväällä 2015 julkaistiin Katleena Kortesuon Karisman käsikirja. Suosittelen kirjaa lämpimästi! Se on tietokirja, joka tarkastelee karisman lajeja objektiivisesti. Varsinaisen karisman käsitteen kanssa moraalilla ei ole oikeasti mitään tekemistä. Karismaattisena pidetty henkilö voi olla hyvinkin vaarallinen ja moraaliton kuten vaikkapa esimerkkinä Hitler.

Palataanpa vielä Howardiin, seminaariin ja lounaskeskusteluun. Howard kertoi, että hänen sukunsa on juutalainen ja pakeni Saksasta Yhdysvaltoihin. Tästä inhimillisen tragedian näkökulmasta ymmärrämme hyvin miksi hän vastuullisesti haluaa liittää karisma-sanan eteen sanan moraali.

Jotta valtaa käytettäisiin oikein. Jotta valtaan pääsisi hyveellinen johtaja.

Howardin mukaan johtajille tyypillisiä piirteitä ovat: 

– korkea energiataso
– riskejä pelkäämätön suhtautumistapa
– auktoriteetteja haastava lähestymistapa asioihin
– karismaattinen olemus – niin fyysisellä, älyllisellä kuin moraalisellakin tasolla.

Mitä tuo moraalinen karisma sitten on? Seuraavaksi esitettävät omat havaintoni perustan niihin johtajiin ja esimiehiin, joiden kanssa olen ollut tekemisissä työni puolesta. Kaltaiseni muutosagentit näkevät eri organisaatioiden parhaita käytäntöjä ja kulttuureja. Ne johtajat, jotka haluavat kehittää organisaatiotaan, hyödyntävät osaamistamme. Perustan metodini ja konseptini työkokemuksen kautta kertyneeseen kokemusperäiseen tietoon ja siinä syntyneen näkemyksen hyödyntämiseen.

Johtajien ja esimiesten kanssa käydyissä olen pannut merkille, että moraalisesti karismaattisella johtajalla on mm. seuraavia ominaisuuksia: 

– Toiminta kestää läpinäkyvää tarkastelua
– Päätöksissä vahva noja sekä tietoon että intuitioon, moraalisuus tulee selkärangasta
– Ei pelaile pelejä eikä salli niitä muillekaan
– Sitoutuminen omiin ja yrityksen arvoihin, moraali, integriteetti
– Tunneälyä, joka näkyy alaisten arvostamisena
– Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
– Oppii, myöntää virheensä ja pyytää anteeksi pitämättä sitä heikkouden merkkinä
– Ottaa jokaisen ihmisen elämäntarinan tosissaan ja kunnioittaa sitä
– Joustavuus ja sopeutuvuus nopeisiin muutoksiin, myös isoissa organisaatioissa ketteryys
– Kunnioittaa erilaisuutta ja monimuotoisuutta
– Hyväksyy muutosvastarinnan
– Viestii luottamusta ja rakentaa sitä aktiivisesti

Moraalisen karisman ydin: Se, mitä olet, välittyy sinusta kaikilla tasoilla.

Moraalinen karisma ei tarkoita etteikö ihminen tekisi virheitä, käyttäytyisi itsekin välillä huonosti tai etteikö bisnes voisi silti mennä välillä jopa alamäkeen. Moraalinen karisma ei tee ketään täydelliseksi, pyhäksi ja kaikkivaltiaaksi. Päinvastoin, se tekee vajavaiseksi, inhimilliseksi ihmiseksi vahvuuksineen ja heikkouksineen. Hyväksytkö heikkoudet itsessäsi, jotta voit kohdata ne myös toisessa ihmisessä?

Moraaliseen karismaan kuuluu kyky kantaa vastuuta tilanteessa kuin tilanteessa. On hyvä pyrkiä yhdessä luomaan vahva yrityskulttuuri ja positiivinen ilmapiiri, samalla muistaen, että hankalia tilanteita ei saa paeta vaan nekin pitää kohdata.

Kuningaskysymykset johtajalle:

  1. Oletko sellainen esimerkki, jota itse seuraisit?
  2. Tuleeko päätös sinulta selkärangasta siten, että tiedät mihin arvoihin nojaat?
  3. Rakastatko enemmän ihmisiä kuin prosesseja?

Kuningaskysymykset alaiselle:

  1. Mitä hyvää johtaja mahtaa tarkoittaa tällä asialla meidän kaikkien kannalta?
  2. Mitä hyvää johtaja näkee sinussa ja missä asioissa hän voisi ajatella sinusta pelkkää hyvää, sinun parastasi, vaikka itsestäsi ei siltä aina tunnu?

Meillä jokaisella on suuri vastuu toisista ihmisistä. Yhdessä on mahdollisuus onnistua. Moraalinen karisma ei synny tyhjiössä. Se syntyy vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

Vastajulkaistuun Asennejohtaja-kirjaani on haastateltu vaikuttava joukko pitkäjänteisesti asennejohtajuutta osoittaneita ihmisiä. Kirjaan ovat myönteisesti myötävaikuttaneet työelämäni aikana matkaa kanssani taittaneet valmentajat, ohjaajat, mentorit, professorit, opettajat, kollegat, johtajat, asiakkaat, ystävät ja perhe.


Mandare-Editor-In-Chief

Comments are closed.