Mentaalivalmennus ja asenne

Mentaalivalmennus ja asenne

Haluan saada bisneksiini vauhtia, mutta tunnen itse olevani kehityksen jarru. Haluan ajatella, tuntea, elää ja johtaa itseäni paremmin! Haluan saada valmennusta itselleni. Olen valmis satsaamaan itseeni.

Kuulostaako oheisessa kommentissa jokin tutulta? Oletko tullut siihen pisteeseen, että olet antanut niin paljon itsestäsi muille, työllesi ja suorituksille, että nyt haluat antaa aikaa itsellesi ja panostaa itseesi? Haluaisitko täyttää tyhjentyneen kaivon uudelleen? Miltä tuntuisi, jos kuivaan erämaahan vihdoinkin sataisi?

Mentaalivalmennus on henkisen kasvun ja kehityksen henkilökohtaista valmennusta, rinnallakulkemista ja sparraamista.

Suunnitelmallisessa mentaalivalmennuksessa on aikataulu ja tavoite (jopa unelma), ja niiden pohjalta valmennettava lähtee kehittämään itseään valmentajansa ohjauksessa. Kyseessä on vuorovaikutussuhde, jossa pyritään ammatilliseen ja henkiseen kehittymiseen. Menetelmä nopeuttaa jopa edistymistä uralla kuin myös muillakin elämän alueilla.

Mentaalivalmentaja on asenteen johtamisen tukiasema

Ihmisen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on coachability eli valmennettavuus. Se on kykyä suostua oppijaksi ja valmennettavaksi: ihminen haluaa harjaannuttaa taitojaan suoritteilla ja ottaa vastaan työnohjausta. Se on päätösvallan antamista muille myönteisessä mielessä. Tällöin ihminen itse hakee palautetta tavanomaista aktiivisemmin. Hän pystyy vaihtamaan näkökulmaansa asioihin, koska hänellä on kasvun asenne. Tätä jatkuvan kehittymisen ja muutoskyvyn taitoa tarvitsee työelämässä jokainen.

Keskeistä on pyrkimys tulla paremmaksi ja jalostuneemmaksi ihmisenä – siinä, miten ajattelee, käyttäytyy ja toimii. 

Yleisesti oppiminen esimerkiksi taitojen suhteen on sitä, että niiden kartuttaminen perustuu sisäisiin malleihin eli skeemoihin. Niiden kehittyminen vaatii useita toistoja pitkällisen harjoittelun tuloksena. Harjaantuminen auttaa suoriutumaan erilaisista tehtävistä jopa näennäisen helposti – myös yllättävissä tilanteissa. Sama pätee myös ajatteluun. Ajatteluaan ja asennettaan on mahdollista harjaannuttaa.

Osaamisen kehittäminen ja ammattilaisena kasvaminen näkyy paitsi kollegoille myös asiakkaalle. Jotta treeniä kertyy riittävästi, olisi hyvä elää kokeilukulttuurissa; oppia kokeilemalla. Tämä tarkoittaa, että sallii virheet niin itselleen kuin tiimiläisilleen. Silloin ihminen uskaltaa yrittää aina uudelleen. Silloin ihminen uskaltaa heittäytyä myös valmennusprosessiin.

Tehokas keino ajattelunsa harjaannuttamiseen on mentaalivalmennus. Mutta mistä löydän opettajani, mestarini?

Mentaalivalmentaja on ihminen, joka haluaa auttaa muita ihmisiä eteenpäin. Hän jakaa sinulle osaamistaan, joka on kompleksisesti ja polkuriippuvaisesti muotoutunutta intohimoa ja vahvaa ammattitaitoa. Valmentajan ohjauksessa ihminen saa rauhassa katsoa tilannettaan työssään. Valmentaja jättää tilaa myös kaikelle muullekin kuin ammatilliselle kasvulle, joten ihmiselle avautuu mahdollisuus kohdata kaikki kipupisteensä ja haasteensa psyykkisesti turvallisessa ohjauksessa.

Mentaalivalmentajalle uskalletaan kertoa myös sellaisia henkilökohtaisia asioita, joita samassa talossa työskentelevälle kollegalle tai esimiehelle ei välttämättä aina pystytä kertomaan. Nämä asiat voivat olla koko uran kannalta ratkaisevia, joten niidenkin käsitteleminen on perusteltua.

Keskusteluaiheet voidaan sopia jo ennakkoon, jotta esimerkiksi työhön liittyviä asioita on mahdollista edistää suunnitelmallisesti ja niiden etenemistä kyetään seuraamaan. Valmentaja ei koskaan ratkaise ongelmia valmennettavansa puolesta.

Kun ihmiset ovat olleet myrskynsilmässä pitkään ja tulee hetki pysähtyä, he yleensä haluvat puhua monista eri asioista. Heillä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Mentaalivalmentaja auttaa niin elämään liittyvissä kysymyksissä kuin ammatillisissakin asioissa.

Hyvä mentaalivalmentaja

 • Keskittyy juuri sinuun.
 • Näkee pintaa syvemmälle ja saa sinutkin – oivalluttavasti – näkemään asiat syvällisemmin.
 • Kuuntelee tarkasti, on läsnä ja muistaa keskustelujenne sisällön.
 • Ei arvostele persoonaasi tai pyydä sinua muuttumaan kertalaakista.
 • Ei ole ylemmyydentuntoinen eikä jakele ohjeita.
 • Hyväksyy asiat sellaisena kuin sinä ne sanot, vaikka olisi eri mieltä.
 • Kysyy hyviä kysymyksiä.
 • Kannustaa kokeilemaan ja oppimaan.
 • Ennen kaikkea: Hän auttaa sinua muuttamaan suhtautumistasi ja suhdettasi asioihin.

Henkilökohtaisen valmentautumisen kannalta on tärkeää, että ihminen osallistuu sellaiseen kehittymisprosessiin, joka häntä kiinnostaa sisäsyntyisesti ja omista tarpeista tai motivaatiotekijöistä käsin. Olemmehan fysiologisesti, psyykkisesti ja biokemiallisesti yksilöitä. Sisäinen motivaatiomme, jopa sydämemme ääni, ohjaa meitä niiden asioiden pariin, joissa olemme hyviä ja missä vahvuutemme ovat. Jos emme tunne itseämme, emme osaa kohdistaa huomiotamme oikeiden asioiden kehittämiseen. Kukaan ei tee oppimistyötä tai käsittele muutokseen liittyvää kipua toisen puolesta. Siihen ei kukaan pysty osaamisellaan tai vaikutusvallallaan.

Ihmisen on mahdollista oppia itsestään ja elämästään enemmän ja tehokkaammin kuin mihin hän itse uskoo kykenevänsä.

Mentaalivalmennuksen avulla on mahdollista kehittää itseään, johtaa omaa hyvinvointiaan, synnyttää uusia toimintatapoja, kehittää liiketoimintaa ja innovaatioita sekä parantaa henkilön oman markkina-arvon ohella yrityksen kilpailukykyä.

Ihminen voi omilla valinnoillaan kehittää itseään, mennä elämässä eteenpäin ja ennen kaikkea jakaa hyvää ja kaunista muille ihmisille. Aina on mahdollisuus valita uudelleen. Aina on mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen.

Rajojen rikkominen, vanhasta ulos murtautuminen ja uuden valloittaminen ovat osa inhimillistä kasvuamme. – Asennejohtaja

Esimerkkejä Mandaren mentaalivalmennuspolun elementeistä ja työkaluista

 • Ajattelun taidot ja tunne-elämä. Työkalu: hormonihyrrä. 
 • Vuorovaikutustaidot. Työkalu: DISC-johtajuusprofiili.
 • Näkökulman vaihtamisen taito ja oppiva asenne. Työkalut: empatiatorni, visiointi, saapasmalli.
 • Ihmisenä, johtajana ja yrittäjänä kasvaminen. Työkalut: tarinankerronta, miksi-ympyrä ja kohtuullisuuskimara.
 • Päätöksenteko. Työkalu: mindset, skillset, toolset.
 • Systemaattisuus ja ajanhallinta. Työkalu: Talomalli.
 • Hyvinvointi, energia ja kohtaamiset. Työkalu: Terveen mielen lautasmalli.

Valmennuksissaan Marjo Huhtala auttaa sinua vahvistamaan omaa johtajuuttasi – asennetta, vuorovaikutteisuutta ja systemaattisuutta. Marjo on kirjoittanut myös kirjan mentoriksi; valmennuspolkusi tueksi. Asennejohtaja on kirja, jossa on mahdollisuus pohdintohin, joihin sinulla ei välttämättä muutoin olisi mahdollisuutta. Kirjassa mukanasi on vaikuttava joukko johtajia. Lue lisää ammattikirja-blogista, keitä kirjassa on mukana ja mitä se tarkoittaa, että kirjakin voi olla mentori.

Marjo on yrittäjä, tietokirjailija ja myönteisen asenteen puolestapuhuja. Marjon sparrauksen avulla opit ottamaan projektit haltuun ja viemään ne onnistuneesti loppuun asti. Mentaalivalmennuksesta saat eväitä ajattelun, päätöksenteon ja näkemyksellisyyden kehittämiseen. Kokemuksensa Marjo on hankkinut useissa kymmenissä työelämän muutosprojekteissa (bisnes). Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri, pedagogisesti pätevä opettaja ja näyttötutkintomestari. Hänellä on useita erilaisia sertifikaatteja, koska hän kehittää itseään uusimmilla opeilla jatkuvasti – ei suorittamisen vaan oppimisen takia. Marjo lukee noin 3 kirjaa viikossa, joten uutta ja rikastettua keskustelua on aina saatavilla niille, jotka sitä haluavat. 


Mandare-Editor-In-Chief

Comments are closed.