Työkalu: Kasvun asenne, Carol Dweck

Työkalu: Kasvun asenne, Carol Dweck

Stanfordin yliopiston psykologian professori Carol Dweck on tutkinut jo vuosien ajan asennetta oppimisen näkökulmasta. Hänen tutkimustulostensa valossa suhtautumista omaan itseesi ja osaamiseesi voit lähestyä seuraavan kahtiajaon kautta:

Onko sinulla muuttumat­tomuuden asenne (englanniksi fixed mindset) vai kasvun asenne (englanniksi growth mindset)?

Valitsemallasi asenteella on käytännön merkitystä niin vanhemmuudessa, liike-elämässä, oppimisessa kuin missä tahansa ihmissuhteissa.

Dweckin mukaan muuttumattomuuden asenteella varustettu ihminen ajattelee, että hänellä on tietty määrä taitoja ja älykkyyttä. Tämä johtaa pyrkimykseen vaikuttaa pätevältä, koska sisimmässään ihmisellä on tunne, että hän ei osaa ja hänen pitäisi olla enemmän. Ihminen välttelee epäonnistumisen pelossa haasteita ja antaa helposti periksi vastoinkäymisten edessä, koska hänen ajatusmallinaan on, että ei kannata edes yrittää – saattaisin paljastua osaamattomaksi eikä asia kuitenkaan onnistu. Hän näkee harjoittelemisen merkityksen hyödyttömänä eikä pysty ottamaan vastaan negatiivista, rakentavaakaan, palautetta.

Kasvun asenteen omaksunut ihminen puolestaan uskoo, että hän voi kehittää taitojaan. Niitä voi kehittää kovalla työllä ja harjoittelemalla. Ihminen ei lannistu pettymyksistä tai takaiskuista vaan tiedostaa, että ne nimenomaan vahvistavat ja kuuluvat oppimiseen. Ihminen haluaa saada palautetta ja kestää kovaakin kritiikkiä, koska hänellä on jatkuva halu oppia. Näin hän saa täyden potentiaalinsa käyttöönsä ja kokee tekevänsä raskastakin työtä vapaasta tahdostaan.

Elämänhallinnan, asioiden kehittämisen ja aikaansaamisen kannalta on tärkeää tunnistaa muuttumattomuuden asenteen haitallisuus.

Dweck painottaa, että kasvun asenne palvelee niin ihmistä itseään kuin kaikkia muitakin hänen ympärillään. Keskittyminen ja periksiantamattomuus johtavat menestykseen, joka syntyy kovalla ja fiksulla työllä.

Tee asennetesti!

  • Carol Dweckin nettisivustolta www.mindsetonline.com voit lukea lisää kasvun asenteesta ja tehdä omaa asennettasi koskevan testin.

Eräässä Ted Talk -esiintymisessään Dweck (2014) kertoi, että jos opiskelija ei läpäissyt koettaan eräässä chicagolaisessa oppilaitoksessa, hänen arvosanansa oli ”not yet” eli ”ei vielä”. Epäonnistunut koe tai muu vastaava asia omassa elämässä voi tuntua vaikealta asialta, mutta vaikeudet tarkoittavat ainoastaan sitä, että aika ei ole vielä kypsä, et ole vielä valmis.

not yet!

Tällainen näkökulma luo ihmiselle polun tulevaisuuteen. Saman ajattelun sovellus voisi toimia myös yritysmaailmassa, jossa johtaja tunnistaa voiman ja osaa valita oikeat kannustavat sanat, joka piilee ”ei vielä” -arvostelun taustalla.

Mitä voimme oppia ja summata yhteen Carol Dweckin tutkimustyön ansiosta?

Ennen kaikkea voimme todeta, ettei koskaan ole liian myöhäistä muuttaa asennettaan.

Suuntaa voi muuttaa heti, jos omissa ajattelumalleissa on havaittavissa haitallisia muuttumattomuuden asenteen piirteitä. Aina voit aloittaa alusta ja lähteä kehittämään itsellesi kasvun asennetta – ja sitä kautta auttaa myös muita ihmisiä eteenpäin toimiessasi hyvänä esimerkkinä siitä, että epäonnistumisia ei tarvitse pelätä eikä vältellä. Asenne on valinta elinikäisestä oppimisesta. Asenne on valinta suhtautumisesta – vaativiinkin haasteisiin mennään innostuneen uteliaasti. Asenne on valinta nähdä vaikeaksi koetut tilanteet mahdollisuutena oppia. Palautteen vastaanottaminen ja sen analysoiminen rakentavalla tavalla johtaa ennen pitkää siihen, että kehityt aidosti ja lopulta voit hyödyntää täyden potentiaalisi.

Pohdittavaa.

  • Miten sinä reagoit haasteiden edessä? Mitä ajattelet itsestäsi ja omista mahdollisuuksistasi?
  • Miten paljon pelkäät epäonnistumista?
  • Haluatko, että kaiken pitää heti olla täydellistä ja toimivaa?
  • Jaksatko harjoitella ja tehdä töitä ahkeran fiksusti?
  • Otatko palautteen vastaan sellaisena kuin sen saat? Vai yritätkö kiistää sen?
  • Millä tavalla kannustat muita?

Lähteet:

Liiketoimintamaailmassa tehtyä asennetutkimusta johtajahaastattelujen ja valmennustyössä kertyneen kokemuksen muodossa löydät teoksista:


Mandare-Editor-In-Chief

Comments are closed.