Vieraskynä: Ajavatko IT-alan asenteet asiakkaan etua?

Vieraskynä: Ajavatko IT-alan asenteet asiakkaan etua?

Keskustelimme Marjon kanssa eräänä päivänä lounaalla Torpanrannassa asenteesta ja sen vaikutuksesta ihmisten suoriutumisen tasoon. Marjo kysyi, että onko IT-bisneksessä vallalla olevia asenteita, jotka estävät täyden potentiaalin hyödyntämisen yritysten toiminnassa. Mietittyämme asiaa hetken, Marjo pyysi, että kirjoittaisin aiheesta. Päätin ottaa haasteen vastaan.

IT-bisneksessä on nähtävissä kahta koulukuntaa. On vanhaa koulukuntaa, jota esiintyy enemmän teknologiapäämiehissä, ja on uutta koulukuntaa, jota esiintyy enemmän opensource-ohjelmistokehitysyhtiöissä. Toisissa mennään prosessien mukaan, ja toisissa eletään hetkessä. Toisissa ei seurata työntekijöiden matkalaskuja, ja toisissa johtaja käyttää kuukaudessa tuntikausia näiden tarkasteluun.

Kun asenne on hierarkkinen ja prosessiorientoitunut, voiko mikään asia edetä nopeasti? Toisaalta, kun asenne on täydellinen päätöksenteon hajaantuminen jokaiselle organisaation jäsenelle, voiko projektien kustannukset pysyä hallinnassa ja toteutuksen taso olla tasaista?

Onko IT-yrityksissä vallitseva asenne asiakkaan etua ajava?

No tähän ei tietenkään ole yhtä ainoaa vastausta. Sanoisin, että suurimmaksi osaksi alalla pyritään asiakkaan etuun. Ongelmana on kuitenkin se, että katsantokanta asiakkaan etuun on suppea. Päämiesten puolelta asiakkaalle halutaan tarjota parhaiten asiakasta auttava ratkaisu. Ohjelmistokehitysyhtiöiden puolelta halutaan tehdä mahdollisimman hyvin asiakasta palveleva projekti. Ongelmana on kuitenkin, että nämä toimijat eivät yhdisty.

Asenne on asiakkaan edun mukainen, mutta ei yhteistyölähtöinen muiden toimijoiden kanssa.

Päämiespuolella luullaan aina, että oma teknologia on paras ratkaisu. Tämä ei kuitenkaan lopulta palvele asiakasta parhaalla tavalla. Ohjelmistokehitysyhtiöissä taas eletään asiakkaan pyyntöjen mukaan. Tämä puolestaan ei välttämättä palvele asiakasta kustannusmielessä. Päämiesmaailmassa nähdään tilanteita, joissa asiakkaalle tarjottavia lisenssimalleja optimoidaan myyjäyrityksen sisäistä prosessia palvelevaksi, eikä asiakkaan tarvetta. Ohjelmistokehitysyhtiöissä taasen usein tehdään kaikki itse, ”koska meidän tohtorit pystyy”. Ei tässä välttämättä asiakkaan kannalta ole mitään järkeä.

Eikö asiakkaalla ole oikeus saada parempia ratkaisuja parempaan hintaan?

Asiakkaat haluavat maailmanluokan ratkaisuja. Asiakkaat haluavat ostaa ratkaisunsa palveluna. Miten saisimme sovitettua ohjelmistokehitysyhtiöiden ja teknologiapäämiesten kulttuurit asenteeksi, joka palvelee asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla? Teknologiapäämiesten ratkaisut ovat harvoin sellaisenaan asiakkaalle parhaiten sopivia ratkaisuja. Koodaamalla kaiken itse alusta asti taas päästään asiakaskohtaisuuteen, mutta harvoin sen tason ratkaisuihin, mitä isojen teknologiatalojen ratkaisut tarjoavat.

Luomalla paremmin suomalaisille asiakkaille ja projektitoimittajille sopivia lisenssimalleja, päämiesten teknologiat pääsisi merkittävästi laajempaan käyttöön. Hyödyntämällä valmiita teknologioita osana palvelu- ja projektikokonaisuuksiaan ohjemistokehitysyhtiöt säästäsivät merkittävästi aikaa, joka vaikuttaa suoraan kannattavuuteen.

Näkemykseni mukaan asenne IT-bisneksessä on se, että halutaan asiakkaan parasta.

Asiakkaat eivät kuitenkaan saa parasta mahdollista palvelua, koska IT-kentän eri toimijat eivät tee riittävästi yhteistyötä. Voisiko ohjelmistokehitysyhtiöiden ja teknologiapäämiesten parhaita puolia yhdistää asiakkaan eduksi? Huippuluokan osaaminen yhdistettynä maailmanluokan teknologiaaan. Asiakaskohtaisuus yhdistettynä suorituskykyyn ja skaalautuvuuteen. Tarvitaan uudenlaista näkemystä. Tarvitaan uudenlaista keskusteluyhteyttä. Tarvitaan ekosysteemimuotoilua.

Meillä on kaikki tarvittava maailmanluokan ratkaisujen toimittamiseen suomalaisille asiakkaille. On osaaminen. On teknologia. On toimijat.

Tarvitaan enää asenteen nostamista uudelle tasolle yhteistyön suhteen.

Onneksi kehityksestä on jo jonkin verran merkkejä. Asiakas kiittää.

Taneli Eisto 

Taneli on liiketoiminnan kehittämisen ja myynnin ammattilainen. Ohjenuorana on asiakkaan auttaminen ja yhdessä parempien tulosten saavuttaminen. Tällä hetkellä Taneli toimii IT-alalla ja rakentaa ekosysteemejä, jotta asiakkaat saavat jatkossa entistä paremmin toimintaansa palvelevia ratkaisuja.

Twitter: @TaneliEisto
LinkedIn

Kuva: Pedab Finland Oy


Mandare-Editor-In-Chief

Comments are closed.