Vieraskynä: Häivähdys työelämän tulevaisuudesta

Vieraskynä: Häivähdys työelämän tulevaisuudesta

Matka omaan sisimpäämme on yksi haastavimmista tehtävistä elämässämme. Ajassa ja hetkessä, missä murros ja muutos muovaavat ympäristöämme päivittäin, korostuvat kykymme tunnistaa oma mahdollinen muutosvastarintamme, kyseenalaistaa nykyiset tapamme toimia sekä uskalluksemme avata itsemme uudenlaiselle ajattelulle.

Maailmaa katsotaan omien kokemustemme, historiamme sekä arvojemme kautta, ja nämä myös usein määrittelevät suhtautumisemme ja asenteemme muutokseen.

Työelämä on nähnyt vasta ensimmäisen häivähdyksen yhdestä isoimmasta murroksestaan ikinä. Kiitos teknisen kehityksen ja digitalisaation, monia arkisia työtehtäviä tullaan seuraavien 5-10 vuoden aikana automatisoimaan ja robotisaation myötä perinteisiä suoraviivaisia ja suorittavia työtehtäviä tulee katoamaan.

Samalla kun nämä perinteiset työtehtäviä häviävät, syntyy myös täysin uusia ja paljon nykyistä tietointensiivisempiä urapolkuja. Työnkuvia, joissa päätyönä on ajatteleminen, nopea asioiden yhdistäminen sekä tiedon pohjalta toimiminen. Syntyy myös paljon uutta palveluliiketoimintaa niin arjen helpottamiseen kuin tiedon eri rajapintojen läheisyyteen.

Harvalla meistä nuorena valittu ammatillinen suunta tulee enää kantamaan läpi loppuelämän. Samalla kun fyysinen läsnäolo työnteossa menettää merkitystään, ajatus tasaisesta uraputkesta muuttuu kokoelmaksi eripituisia ja muotoisia pätkiä.

Vastuu tulevaisuuden osaamisestamme ja omasta työurastamme on yhä vahvemmin jokaisen omissa käsissä.

Murrosvaiheessa asenteemme ja suhtautuminen muutokseen ratkaisevat, mihin suuntaan työssään kukin ajautuu. Suomalaisille ominaisena piirteenä oleva turvallisuushakuisuus tulee olemaan koetuksella, kun elämää eteenpäin vievä arki haastaa pistämään itsensä likoon ja opettelemaan upouusia taitoja ja tekniikoita. Muutosvastarinta nostaa helposti päätänsä, jos muutoksen koetaan tulevan pakotettuna ulkoa eikä sen käsittelyyn löydy henkisiä työkaluja.

 

Tulevaisuuden työelämässä…

  1. Jokainen tulee ottamaan vastuunsa omasta työstään ilman johdolta tulevia toimeksiantoja.
  1. Verkostojen ja yhteistyökumppanuuksien merkitys kasvaa ja iso osa työstä tehdään projektikohtaisesti eri kokoonpanoissa.
  1. Vaihtuvissa tiimeissä roolit voivat vaihdella ja valmentajan hattu on aina sen päässä, jolla on juuri siihen tilanteeseen soveltuvin osaaminen ja ymmärrys.
  1. Toisen huomioon ottaminen ja kyky kuunnella ja viestiä korostuvat, sillä tiimit jäsenet istuvat usein eri paikoissa ja kaikille tiimin jäsenille on oltava selvänä minkä haasteen tai ongelman ympärillä milloinkin tehdään töitä.
  1. Vastuu on jaettu ja valta on kaikilla – kaikilla, jotka ovat valmiita pistämään itsensä likoon ja rakentamaan yhdessä tulevaisuuden tarinaa.

 

Johanna Lehtonen 

Johanna on elänyt ja hengittänyt digitaalista liiketoimintaa viimeiset 16 vuotta ja katsoo maailmaa vahvasti kohtaamisiin, asiakasymmärrykseen sekä empatiaan uskoen. Johanna toimii asiakkuusjohtajana Carat Finlandissa, inspiroituu muutoksesta ja pohtii ja kirjoittaa markkinointiin, viestintään, johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä ilmiöistä ja aiheista.

Blogi: http://johannalehtonen.blogspot.com

Twitter: @jolehtone


Mandare-Editor-In-Chief

Comments are closed.