Asiakastarinoita

Eltel

Boostia projektien johtajuuteen! -ohjelma Eltelin Build-yksikössä

Tavoitteena oli vahvistaa projektinjohtajuutta siten, että projektipäällikkö ottaa oman paikkansa ja tietää roolit ja vastuun.

 1. Projektipäällikön roolin omaksuminen ja sitoutuminen
 2. Johtamis- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen
 3. Systemaattisuuden ja arjen tekemisen organisointi
 4. Tuloksellinen ja ratkaisukeskeinen ote projekteihin alusta loppuun

Toteutus:

Ohjelma starttasi projektipäälliköiden henkilökohtaisilla puhelinhaastatteluilla Buildin projektinjohtamisen nykytilasta. Jokainen ohjelman osallistuja haastateltiin ja sen lisäksi valmentaja kävi myös fyysisellä kenttätyömaalla tutustumassa työmaaprojektien arkeen. Nykytilakartoituksen pohjalta räätälöitiin sopivat sisällöt valmennuspäiviin. Hyvä yhteydenpito takasi sen, että asiakkaalla oli kaikissa käänteissä mahdollisuus vaikuttaa sisällöllisesti tärkeimpiin elementteihin. Valmennusten jälkeen jokaisen projektipäällikön kanssa on tehty innostava ja nykyaikainen henkilökohtainen kehittymiskanvaasi, jossa asetetut tavoitteet viedään jokaisen omaan työhön ja myöhemmin osaksi tavoitekeskusteluja. Ohjelma jatkuu pitkäjänteisesti lähitulevaisuudessa henkilökohtaisten coachingien merkeissä. Erilaisista työkaluista on ollut hyötyä projektipäälliköiden johtajuustaitojen kehittämisessä, sitouttamisessa ja innostamisessa omaan työhönsä. Ohjelma alussa tehtiin myös toimintatapojen kehitystä joka takasi sen, että projektipäälliköt saivat työlleen täyden tuen esimiehiltään ja yrityksen johdolta.

”Suosittelemme Mandarea yhteistyökumppaniksi, jos teille on tulossa haastavia projekteja tai haluatte tuoda tuoreita näkökulmia projektijohtamiseen. Kouluttaja Marjo Huhtala pääsi sujuvasti sisään meidän liiketoiminta-ajatukseemme ja osasi sen myötä valita juuri oikeat aiheet projektipäälliköidemme koulutukseen. Myös paneutuminen jokaisen projektipäällikön henkilökohtaiseen kehittymiseen on saanut kehuja koulutukseen osallistuneilta. Tulemme jatkossakin käyttämään Mandaren palveluja.”
Kimmo Marjamäki, yksikönjohtaja, Build-yksikkö, Eltel

”Marjo oli kouluttajana loistava ja tulenpalava polte kouluttaa näkyy innostuksena. Marjon osaaminen ei löydy kirjoista. Kaikesta huomaa, että Marjo todella tietää mistä puhuu koska hän on ollut itse toiminut samantyylisissä projektivetotehtävissä. Marjo on hyvin esiintymiskykyinen ja sai iloisuudellaan meidät jurotkin miehet hymyilemään. Hän tuli myös henkilökohtaisesti keskustelemaan ja oli halukas syventämään jokaisen henkilökohtaista osaamista. Oli erittäin antoisa valmennus.”
Petri Leimulahti, projektipäällikkö, Build-yksikkö, Eltel

 

OopperaBaletti_Logo

Boostia projektinhallintaan! -koulutus Suomen kansallisoopperassa

Koulutuksen keskiössä oli Suomen kansallisoopperan projektimalliin perustuvan, ja tämän mallin pohjalta valitun kypsyystason mukainen projektiosaamisen kehittäminen.

 1. Projektin tavoitteen asettaminen
 2. Ositus ja työmäärän arviointi
 3. Vaiheistaminen ja aikatauluttaminen

Toteutus:

Osallistujat olivat hallinnosta, viestinnästä, kiinteistöstä, tekniikasta, ja sekä oopperan että baletin tuotannosta vastaavat ihmiset, jotka toimivat projektipäälliköinä tai projektinomistajina oman päivittäistyönsä ohessa. Heille on tärkeää mm. hyvä ote projekteista, tehokas kommunikointi, innostus ja yhteistyö – ne takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen.

”Olimme tyytyväisiä Marjon tarpeidemme pohjalta rakentamaan koulutukseen. Hän sai nopeasti kiinni asioista, joihin toivoimme apua ja osasi antaa projektitoimintamme kehittämiseen sopivia ehdotuksia. Itse koulutuksessa osallistujat saivat hyviä käytännön esimerkkejä, joiden avulla he osaavat nyt aikaisempaa paremmin osittaa, vaiheistaa ja aikatauluttaa projektityötä. Kouluttajana Marjo on energinen ja selkeä – loistava kombinaatio!”
Petra Tarkiainen, projektitoimisto, Suomen Kansallisoopperan säätiö

 

Parasta Asennetta! -koulutus Tekmurissa

Tavoitteena oli vahvistaa asiakaskeskeistä työkulttuuria entisestään ja omaksua paras mahdollinen asenne osaksi jokapäiväistä toimintaa työmaalla.

 1. Ammattitaitoinen toiminta ja käytös työmaalla
 2. Asiakaskokemuksen parantaminen
 3. Erilaisten ihmisten ja persoonien kohtaaminen
 4. Itsensä johtaminen ja asenne

Toteutus:

Ohjelma starttasi keskustelulla esimiehen kanssa jatkuen muurareiden henkilökohtaisilla puhelinhaastatteluilla ennen valmennusta. Osallistujilla syntyi luottamus koulutusta kohtaan ja keskustelujen kautta valikoitui tärkeimmät sisällöt koulutukseen.

Ohjelma oli Suomen mittakaavassa uraauurtava panostus Tekmurilta osaamisen kehittämiseen. Muurarin asenne on osa työturvallisuutta, mutta myös paljon enemmän. Se on asia, joka näkyy tilaajalle työmaan arjessa joka hetki, mm. kyvyssä kohdata ja keskustella työn tiimellyksessä.

Tekmur toimii alihankkijan roolissa, mikä vaatii kovaa ammattitaitoa ja asennetta. Muurarin ammattia ei opita koulunpenkillä vaan se opitaan suoraan työssä, työtä tekemällä. Ihmisten asenne ja osaaminen on kaiken A&O.

”Olin vähän kuin t-risteyksessä jossa piti päättää käännytäänkö hintakilpailun tielle vai asennuslaadun ja palvelun tielle. Valitsin pidemmän mutta leveämmän tien. Oli helppoa hypätä Marjon kelkkaan. Joka kerta kun olimme yhteydessä koulutuksen suunnittelun merkeissä, tulin entistä varmemmaksi, että päätös oli oikea ja koulutus onnistuu. Ja se onnistui.”
Ville Fager, projektipäällikkö, Tekmur Oy

”Vien koulutuksesta arkeen sen, että käsittelemme työkavereiden kesken entistä enemmän asioita yhdessä.”
”Koulutus oli kiinnostava ja opin työkavereistakin jotain uutta.”
”Jatkossakin huumoria ja kärsivällisyyttä töissä ja mahdollisista ongelmista puhumista.”
Osallistujien palautetta