Miten suhtaudut asioihin? Miten suhtaudut elämään? Miten suhtaudut ihmisiin? Miten suhtaudut itseesi?

Kun ihminen havahtuu asenteen tärkeyteen, hän kysyy itseltään myös menneisyyttään peilaten: Millainen perusasenteeni oikeastaan on? Onko käsitykseni omasta asenteestani samanlainen kuin millainen käsitys muilla ihmisillä on asenteestani? Miten asenteeni vaikuttaa kanssani työskenteleviin ihmisiin?

Asenne on vahva sana. Jotta voimme ryhtyä aktiivisesti kehittämään sitä itsessämme, tiimissämme ja yhteisössämme, on meidän oltava jollain tavalla tietoisia sen voimasta, selvitettävä mitä kaikkea me ymmärrämme sanalla ”asenne”. Meidän on uskottava sen merkitykseen samalla tavalla kuin uskomme esimerkiksi esiintymisvalmennuksen hyödyllisyyteen. Asenne ratkaisee kaikessa elämässä. Asennetaito on työelämätaito.

Asenne tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Joillekin se on elämänfilosofinen suhtautumistapa kaikkea elämää ja inhimillisyyttä kohtaan, toisille tsemppihenkeä ylläpitävää boostausta, kolmannelle strateginen erottuvuustekijä markkinointiviestissä ja neljäs hakee sen avulla itselleen palkintoja ja hyötyjä valitsemalla sosiaalisesti hyväksyttyjä asioita ja käytöstapoja.

Asenteen kansantajuisia ulottuvuuksia ovat mm:

1) elämänfilosofinen suhtautumistapa

2) tsemppihengen boostaus

3) strateginen kilpailukykytekijä

4) hyötynäkökulma

Näistä asenteen kansanomaisista funktioista kerron tarkemmin 24.11. julkaistavassa Asennejohtaja-kirjassa, jonka julkaisee Suomessa substanssia ja sisältöä arvostava Kauppakamari. Käsittelen asennetta myös sosiaalipsykologisen tutkimuksen piirissä tehtyjen tutkimusten ja käsiteanalyysien pohjalta. Hyvin nopeasti kirjassa mennään johtajahaastatteluihin ja käytännän työelämän aspekteihin, joten asenne tulee käsitellyksi monella tasolla. Kirja on hybridielämys: 15 johtajahaastattelua ja pedagogisella kaarella viritetty käytännönläheinen teoriaosuus.

Asenne on tunnetta, ajattelua, valintaa,  käyttäytymistä, toimintaa, yhteistyötä.

Jaan asenteen kolmeen keskeiseen tarkasteltavaan yksikköön; valintaan, vastuuseen ja vaikutukseen.

* * *

Asenne muodostuu jo varhaislapsuudessa ja kehittyy läpi elämämme. Varhaislapsuuden ympäristö ja ihmiset vaikuttavat asenteemme kehittymiseen erittäin paljon, koska omaksumme lähellämme olevien ihmisten asenteet, tavat ja tunteet osaksi omiamme – sen kummemmin kyseenalaistamatta niitä. Lapsuudessamme joudumme “kohteina” hyvin paljon ottamaan vastaan muilta ja reagoimaan. Kun aikuistumme, otamme itse suuremman vastuun valinnoistamme. Meistä tulee oman asenteemme aktiivisia valitsijoita. Vaikka emme aikuisenakaan välttämättä voi vaikuttaa siihen mitä meille tapahtuu, voimme vaikuttaa aina siihen, miten suhtaudumme olosuhteista riippumatta.

Vaikka emme sanoisi sanaakaan, asenne on kaikkea mitä olemme, ajattelemme ja tunnemme. Se välittyy olemuksestamme, katseestamme ja kosketuksestamme. Tieteellisten tutkimusten mukaan kaikki mikä näkyy kehostamme ulospäin muille ihmisille, on tarttuvaa. Näin ollen asennekin tarttuu ja välittyy meistä muihin ihmisiin. Miltä sinusta alkaa tuntua, kun huoneeseen saapuu paikalle aidosti iloinen, ratkaisukeskeinen ja yhteistyöhaluinen ihminen? Entä miltä sinusta tuntuu, jos ihminen tulee yhteistyöstä puhuen paikalle, mutta kaikki sanaton viestintä on täydessä ristiriidassa hänen sanojensa kanssa; istuu kädet ristissä, puhisee, huokailee ja muljauttelee silmiään.

Reagoimme asenteisiin ja tunteisiin hyvin alitajuisella tasolla ja salamannopeasti ennen kuin tietoinen mielemme on ehtinyt edes mukaan.

Hyvin nopeasti menemme asenneasioissa syviin kerroksiin: Kuka olemme? Olemmeko sinut itsemme kanssa? Millainen on ihmiskuvamme? Onko ihminen mielestämme hyvä vai paha? Mitä osaamme? Luotammeko?

Jos haluamme heijastaa hyvää asennetta, on aivan oleellista, että teemme pienen tutustumismatkan itseemme, omaan tarinaamme. Se, millaiset tunteet meillä on sisällämme, kuinka katsomme maailmaa ja jopa missä fyysisessä kunnossa olemme, vaikuttaa meihin itseemme ja sitä kautta muihin.

Tietoisuudessamme heräävä käsitys oman asenteemme voimasta voi saada meidät toden teolla innostumaan. Silmämme avautuvat. Myönteinen, luottavainen ja ratkaisukeskeinen asennehan on  suuri sisäinen voimavara!

Suhtautumistavoillamme on valtava vaikutus muihin ihmisiin, kohtaamisten laatuun ja yhteistyön sujumiseen heidän kanssaan.