Monthly Archives: elokuu 2016


elo

23

2016
Vieraskynä: Häivähdys työelämän tulevaisuudesta

Vieraskynä: Häivähdys työelämän tulevaisuudesta

Matka omaan sisimpäämme on yksi haastavimmista tehtävistä elämässämme. Ajassa ja hetkessä, missä murros ja muutos muovaavat ympäristöämme päivittäin, korostuvat kykymme tunnistaa oma mahdollinen muutosvastarintamme, kyseenalaistaa nykyiset tapamme toimia sekä uskalluksemme avata itsemme uudenlaiselle ajattelulle. Maailmaa katsotaan omien kokemustemme, historiamme sekä arvojemme kautta, ja nämä myös usein määrittelevät suhtautumisemme ja asenteemme muutokseen. Työelämä on nähnyt vasta ensimmäisen häivähdyksen yhdestä isoimmasta murroksestaan ikinä. Kiitos teknisen kehityksen ja…

Lue lisää


elo

15

2016
Vieraskynä: Ajavatko IT-alan asenteet asiakkaan etua?

Vieraskynä: Ajavatko IT-alan asenteet asiakkaan etua?

Keskustelimme Marjon kanssa eräänä päivänä lounaalla Torpanrannassa asenteesta ja sen vaikutuksesta ihmisten suoriutumisen tasoon. Marjo kysyi, että onko IT-bisneksessä vallalla olevia asenteita, jotka estävät täyden potentiaalin hyödyntämisen yritysten toiminnassa. Mietittyämme asiaa hetken, Marjo pyysi, että kirjoittaisin aiheesta. Päätin ottaa haasteen vastaan. IT-bisneksessä on nähtävissä kahta koulukuntaa. On vanhaa koulukuntaa, jota esiintyy enemmän teknologiapäämiehissä, ja on uutta koulukuntaa, jota esiintyy enemmän opensource-ohjelmistokehitysyhtiöissä. Toisissa mennään prosessien mukaan,…

Lue lisää


elo

08

2016
Vieraskynä: Utelias elämänasenne ruokkii innostumista

Vieraskynä: Utelias elämänasenne ruokkii innostumista

Mistä innostus syntyy? Mikä on sen liikkeelle paneva voima? Innostus itsessään on tunne, joka on meissä jo aivan pienenä lapsena. Kuten filosofi Frank Martela sanoi startup-yrittäjä Camilla Tuomisen haastattelussa (Diippii Shittii, Radio Rapu, 23.10.2014): ”Ihmisyys on innostusta tekemiseen.” Innostus on ihmisyyden ytimessä. Mistä innostus saa alkunsa? Kun sitä oikein pohtii ja pysähtyy miettimään, innostuksen synnyttävät hyvin monenlaiset asiat, joille yhteistä lienee se, että ne avaavat…

Lue lisää